એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક

 • tabletop acrylic playslip holder-single row

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-એકલ પંક્તિ

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x depthંડાઈ 3.8 ″ x 9.2 .2 x 2.7 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 6.1 ″ x 1 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 2.3 ″ x 2 ″ x0.7 ″
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક
  વિશેષતા એકલ પંક્તિ / એકતરફી
  રંગ વાદળી
 • tabletop acrylic playslip holder-double row

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-ડબલ પંક્તિ

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 6.6 ″ x 9 ″ x 3.3 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 6 ″ x 1 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3 ″ x 2 ″ x0.5 ″
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક
  વિશેષતા ડબલ પંક્તિ / એક બાજુ
  રંગ વાદળી
 • DCLtabletop acrylic playslip holder-double row,single sided

  ડીસીએલટેલેટોપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-ડબલ પંક્તિ, એકતરફી

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x depthંડાઈ 7.2 ″ x 7.4 ″ x 2.4
  પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 7.7 ″ x 5 ″ x 2.4
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા હાયલિન
  વિશેષતા ડબલ પંક્તિ / એક બાજુ
  રંગ ચોખ્ખુ
 • KENOtabletop acrylic playslip holder

  કેએનઓબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 5.7 ″ x 9.2 ″ x 2
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.8 ″ x 5.5 ″ x 1.6
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 1.5 ″ x 3 ″ x 1.4
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  લોડિંગ અથવા ડોર સ્ટાઇલ ટોચની શામેલ કરો
  વિશેષતા hyaline
  રંગ ચોખ્ખુ
  પોકેટ પ્રકાર ડબલ પોકેટ
  ખિસ્સાની સંખ્યા 2
 • tabletop acrylic playslip holder

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 5.7 ″ x 9 9 x 2.4
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.8 ″ x 5.4 ″ x 1.6
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 1.6 ″ x 2.8 ″ x 1.6
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  લોડિંગ અથવા ડોર સ્ટાઇલ ટોચની શામેલ કરો
  વિશેષતા એક સ્લોટ છે
  રંગ ચોખ્ખુ
  પોકેટ પ્રકાર ડબલ પોકેટ
  ખિસ્સાની સંખ્યા 2
 • BrochureMagazine Display Acrylic Pocket-black

  બ્રોશરમેગેઝિન ડિસ્પ્લે એક્રેલિક પોકેટ-બ્લેક

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 1.3 ″ x 8.5 ″ x 2.3
  પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 1.3 ″ x 7.4 ″ x 0.7
  રેખા અથવા શ્રેણી વર્કશોપ
  સામગ્રી એક્રેલિક
  રંગ કાળો
  પોકેટ પ્રકાર ત્રિ-સ્તરીય સ્થાપત્ય
  ખિસ્સાની સંખ્યા 3
 • tabletop acrylic playslip holder-double row,single sided

  ટેબ્લેટopપ એક્રેલિક પ્લેસલિપ ધારક-ડબલ પંક્તિ, એકતરફી

  સ્પષ્ટીકરણો


  એકંદરે પહોળાઈ x ightંચાઈ x depthંડાઈ 3.5 ″ x 3.5 ″ x 2.4 ″
  (મોટા) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3.5 ″ x 5 ″ x 1.5 ″
  (નાના) પોકેટની પહોળાઈ x ightંચાઈ x thંડાઈ 3 ″ x 2.5 ″ x0.8
  સામગ્રી એક્રેલિક
  પ્લેસમેન્ટ શૈલી કાઉન્ટર / ટેબ્લેટopપ
  વિશેષતા નોનપેક / અટકી છિદ્ર
  વિશેષતા ડબલ પંક્તિ / એક બાજુ
  રંગ વાદળી